I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego sklep.dospel.com jest Firma Centrum Wentylacji Marek Wierzbicki z siedzibą przy ul. Katowickiej 108, 43-190 Mikołów

  Firma nasza:
  – jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez 
  Prezydenta Miasta Katowice, pod numerem 5247,
  – posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 6340069175,
  – posiada numer REGON: 271128520.
 2. Adres do korespondencji: Centrum Wentylacji, ul. Katowicka 108, 40-063 Katowice, e-mail: sklep@dospel.com
 3. Korzystanie z serwisu/sklepu sklep.dospel.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności Centrum Wentylacji.
 4. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.sklep.dospel.com lub e-maila: sklep@dospel.com  (sprzedaż internetowa), (2) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
 5. Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługa plików „cookies” Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje.
 6. Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

II. Zasady zamawiania

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: sklep@dospel.com
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 12.30, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania  adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Uwaga! W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak na magazynie, ceny mogą ulec zmianie. Centrum Wentylacji zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.
 6. Centrum Wentylacji zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie Centrum Wentylacji wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Centrum Wentylacji – zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży
  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.”
 9. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

III. Wysyłka i zapłata

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy (prywatny lub firmowy).
 2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosiod 24 godzin do 4 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie lub otrzymaniu bankowego potwierdzenia zapłaty, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Centrum Wentylacji a Kupującym.
 3. Centrum Wentylacji nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy kuriera.
 4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski przy zamówieniu poniżej 1000zł wynosi 18zł brutto, powyżej 1000zł GRATIS. Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów. Ustalane są indywidualnie.
 5. Płatności można dokonywać  przelewem (przedpłata) w przypadku wysyłki lub gotówką w przypadku odbioru osobistego.
 6. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.
 7. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 12 miesięcy do 5 lat. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 8. W różnych krajach mogą być różne obostrzenia prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu różnych produktów jak np. wiatrówki czy air soft guns. Jeśli zamawiasz z zagranicy lub podróżujesz z zakupionym u nas towarem, na Tobie spoczywa obowiązek znajomości lokalnego prawa i jego przestrzegania.

IV. Zwrot towaru i reklamacje

 1. Klient, który zakupił towar wysyłkowo w Centrum Wentylacji, może go zwrócić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zakupu (dotyczy tylko zakupów konsumenckich). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z dowodem zakupu, instrukcją i gwarancją. W każdym przypadku towar wysyła klient na swój koszt.
 2. Towar opisany w punkcie 1. można zamienić także na inny, pełnowartościowy towar. Zasady zwrotu są takie same jak w punkcie 1.
 3. Zwrotom nie podlegają produkty „na zamówienie”
 4. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem Centrum Wentylacji. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu
  a) osobiście do salonu Centrum Wentylacji, ul. Katowicka 108, 43-190 Mikołów wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną
  lub
  b) wysłanie produktu do serwisu firmy na adres Dospel Serwis ul.Główna 188, 42-280 Częstochowa, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Dospel Serwis wadliwego towaru. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.
 6. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, towar zostaje wysłany na koszt Zamawiającego
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

V. Pozostałe ustalenia

1.  Centrum Wentylacji dokłada wszelkich starań, by opisy produktów znajdujące się na stronie były zgodne ze stanem faktycznym. Centrum Wentylacji nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie danych technicznych i właściwości towaru, lub ich zmianę przez jego producenta.