1. Informacje ogólny
  1. Właścicielem sklepu internetowego sklep.dospel.com jest Firma “Vena Instalacje” Marcin Wnorowski z siedzibą przy ul. Katowickiej 108, 43-190 Mikołów

  Nasza firma:
  – posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 6332084906,
  – posiada numer REGON: 240306730.
  2. Adres do korespondencji: Vena Instalacje, ul. Katowicka 108, 43-190 Mikołów, e-mail: sklep@dospel.com, telefon: 512 088 832.
  3. Korzystanie z serwisu/sklepu sklep.dospel.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności Vena Instalacje.
  4. Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługa plików „cookies” Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje.
  5. Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

 2. Przedmiot działalności
  1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi:
  (1) sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.sklep.dospel.com lub e-maila: sklep@dospel.com  (sprzedaż internetowa),
  (2) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).

 3.  Zasady zamawiania
  1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: sklep@dospel.com
  2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 12.30, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
  3. Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
  4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
  5. Vena Instalacje zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
  6. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Vena Instalacje – zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży.
  7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.
  8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 4. Cena
  1. Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Uwaga! W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak na magazynie, ceny mogą ulec zmianie. Vena Instalacje zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.
  2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie “Vena Instalacje” wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  3. W przypadku każdej promocji obok informacji o obniżonej cenie jest również podana informacja o najniższej cenie tego towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji (zgodnie z Ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2022 poz. 2581).

 5. Wysyłka i zapłata
  1. Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy (prywatny lub firmowy).
  2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 4 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie lub otrzymaniu bankowego potwierdzenia zapłaty, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie do terminu dostawy pomiędzy Vena Instalacje a Kupującym.
  3. Vena Instalacje nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy kuriera.
  4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski przy zamówieniu poniżej 1000zł wynosi 18zł brutto, powyżej 1000zł GRATIS (nie dotyczy przesyłek ponadgabarytowych). Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów. Ustalane są indywidualnie.
  5. Płatności można dokonywać przelewem (przedpłata) w przypadku wysyłki lub gotówką w przypadku odbioru osobistego.
  6. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.
  7. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 12 miesięcy do 5 lat. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
  8. W różnych krajach mogą być różne obostrzenia prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu różnych produktów jak np. wiatrówki czy air soft guns. Jeśli zamawiasz z zagranicy lub podróżujesz z zakupionym u nas towarem, na Tobie spoczywa obowiązek znajomości lokalnego prawa i jego przestrzegania.

 6. Zwrot towaru
  1. Klient, który zakupił towar wysyłkowo w Vena Instalacje, może go zwrócić bez podania przyczyn (na podstawie Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów), składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zakupu (dotyczy tylko zakupów konsumenckich).
  2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z dowodem zakupu, instrukcją i gwarancją. W każdym przypadku towar wysyła klient na swój koszt.
  4. Towar opisany w punkcie 1. można zamienić także na inny, pełnowartościowy towar. Zasady zwrotu są takie same jak w punkcie 1.
  5. Zwrotom nie podlegają produkty “na zamówienie”.

 7. Reklamacje
  1. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem “Vena Instalacje”. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu
  a) osobiście do salonu “Vena Instalacje”, ul. Katowicka 108, 43-190 Mikołów wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną
  lub
  b) wysłanie produktu do serwisu firmy na adres Dospel Serwis ul.Główna 188, 42-280 Częstochowa, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Dospel Serwis wadliwego towaru. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.
  3. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, towar zostaje wysłany na koszt Zamawiającego.
  4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
  5. Reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z zamówieniem należy zgłaszać drogą mailową na adres sklep@dospel.com
  w ciągu 24 godzin od momentu odebrania przesyłki. W wiadomości e-mail
  prosimy o podanie szczegółów zamówienia oraz opis zaistniałej
  niezgodności, co umożliwi nam szybsze i sprawniejsze rozpatrzenie
  reklamacji.

 8. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
  2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.
  3. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
  4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

 9. Rozwiązywanie sporów
  1. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1805 ze. zm.).
  2. Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.

 10. Pozostałe ustalenia
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  2. “Vena Instalacje” dokłada wszelkich starań, by opisy produktów znajdujące się na stronie były zgodne ze stanem faktycznym. “Vena Instalacje” nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie danych technicznych i właściwości towaru, lub ich zmianę przez jego producenta. “Vena Instalacje”